Home Tags Nurja Shrestha

Tag: Nurja Shrestha

Average journey

Safar Genre: Social drama Director: Ashish Shrestha Cast: Manan Sapkota, Sanjay Gupta, Shibir Pokharel and Nurja Shrestha Safar begins with the journey of Rohit (Manan Sapkota) from Nepal...

Startup Stories